Włoski w grupach online - Nauka włoskiego Online Warszawa Ursynów

Włoski z native speakerem
Przejdź do treści

Włoski w grupach online

Native Speaker z wieloletnim doświadczeniem serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na KURS JĘZYKA WŁOSKIEGO ONLINE W GRUPACH. Nie są przewidywane kursy w grupach stacjonarne.
Zajęcia prowadzone są przez Skype'a.
Prowadzący zajęcia Włoch zna również język polski. W celu efektywniejszej i szybszej nauki, lekcje odbywają się w małych grupach (do 8 osób).
Zapewniamy obszerny zakres materiału w korzystnej cenie. Uczniowie otrzymują drogą mailową materiał przerobiony na danej lekcji oraz pracę domową.
Cena jednej lekcji języka włoskiego:
  • Płatność jednorazowa (za cały semestr): zajęcia 60 min. = 30,00 pln, zajęcia 90 min. = 40,00 pln
  • Płatność w ratach miesięcznych (przed pierwszą lekcją w miesiącu): zajęcia 60 min. = 40,00 pln, zajęcia 90 min. = 60,00 pln
Lekcja pokazowa jest bezpłatna!
Aby zapisać się na kurs wyślij mail podając:
  • Twój poziom znajomości języka włoskiego
  • Twój preferowany kurs języka włoskiego
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail
  • Adres Skype

Lub wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej!
Wypełnij formularz zgłoszeniowy[ * ] Informacje niezbędne do kontaktu w celu realizacji Twojego zgłoszenia

KURSY WŁOSKIEGO ONLINE - SEMESTR STYCZEŃ - LIPIEC 2023
Dołącz od marca 2023r. do kursu włoskiego w grupach online. Sprawdź, który kurs jest dla Ciebie! Nazwa kursu zawiera wielką literę i cyfrę (A1, A2, B1, itd.) okreslającą  poziom znajomości języka włoskiego według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (zob. link).

Kurs A1-pn-śr-1710 - poniedziałki i środy o 17:10 - Rezerwacja kursu: do 03.03.23, Lekcja próbna: 06.03.23, Ilość zajęć: 33 + 1 lekcja próbna, Cena zajęć: *Opcja1 30,00zł/60min.  / *Opcja2 40,00zł/60min., Cena kursu: *Opcja1 990,00zł / *Opcja2 1320,00zł.
Wymagana znajomość: CZASY: presente. RODZAJNIKI: określone i nieokreślone.

Kurs A1-A2-wt-cz-1910 - wtorki i czwartki o 19:10 - Rezerwacja kursu: do 27.02.23, Lekcja próbna: 02.03.23, Ilość zajęć: 35 + 1 lekcja próbna, Cena zajęć: *Opcja1 30,00zł/60min.  / *Opcja2 40,00zł/60min., Cena kursu: *Opcja1 1050,00zł / *Opcja2 1400,00zł.
Wymagana znajomość: CZASY: presente, passato prossimo. PRZYIMKI (preposizioni). RODZAJNIKI: określone i nieokreślone. C’è – Ci sono. Miesiące i pory roku, liczebniki do 1.000.000.

Kurs A2-pt-1800 - piątki o 18:00 - Rezerwacja kursu: do 01.03.23, Lekcja próbna: 03.03.23, Ilość zajęć: 18 + 1 lekcja próbna, Cena zajęć: *Opcja1 30,00zł/60min.  / *Opcja2 40,00zł/60min., Cena kursu: *Opcja1 540,00zł / *Opcja2 720,00zł.
Wymagana znajomość: CZASY: presente, passato prossimo, futuro semplice, futuro composto, imperfetto, trapassato prossimo. PRZYIMKI (preposizioni). RODZAJNIKI: określone i nieokreślone. C’è – Ci sono. Miesiące i pory roku, liczebniki do 1.000.000. ZAIMKI dzierżawcze (mój/moja, twój/twoja, jej, jego...). ZAIMKI dopełnienia bliżego (pronomi diretti). Uwaga: ponieważ zajęcia odbywają się raz w tygodniu dajemy dużo pracy domowej oraz dodatkowo załączamy linki do postów naszego (i innych) bloga, ćwiczenia online, lekcje video, itp.

Kurs B1-pn-1820 - zajęcia 90 min. - poniedziałki o 18:20 - Rezerwacja kursu: do 03.03.23, Lekcja próbna: 06.03.23, Ilość zajęć: 16 + 1 lekcja próbna, Cena zajęć: *Opcja1 40,00zł/90min.  / *Opcja2 60,00zł/90min., Cena kursu: *Opcja1 640,00zł / *Opcja2 960,00zł. Uwaga: ponieważ zajęcia odbywają się raz w tygodniu dajemy dużo pracy domowej oraz dodatkowo załączamy linki do postów naszego (i innych) bloga, ćwiczenia online, lekcje video, itp.
Wymagana znajomość: CZASY: presente, passato prossimo, futuro semplice, futuro composto, imperfetto, trapassato prossimo, imperativo, condizionale presente, condizionale composto. PRZYIMKI (preposizioni). RODZAJNIKI: określone i nieokreślone. C’è – Ci sono. Miesiące i pory roku, liczebniki do 1.000.000. ZAIMKI dzierżawcze (mój/moja, twój/twoja, jej, jego...). ZAIMKI dopełnienia bliżego (pronomi diretti) i dalszego (pronomi indiretti). ZAIMKI mieszane (pronomi combinati). ZAIMKI względne (pronomi relativi).

Kurs B1-śr-1820 - środy o 18:20 - Rezerwacja kursu: do 06.03.23, Lekcja próbna: 08.03.23, Ilość zajęć: 17 + 1 lekcja próbna, Cena zajęć: *Opcja1 30,00zł/60min.  / *Opcja2 40,00zł/60min., Cena kursu: *Opcja1 510,00zł / *Opcja2 680,00zł.
Wymagana znajomość: CZASY: presente, passato prossimo, futuro semplice, futuro composto, imperfetto, trapassato prossimo, imperativo, condizionale presente, condizionale composto, passato remoto, congiuntivo presente, congiuntivo passato, congiuntivo imperfetto, congiuntivo trapassato. PRZYIMKI (preposizioni). RODZAJNIKI: określone i nieokreślone. C’è – Ci sono. Miesiące i pory roku, liczebniki do 1.000.000. ZAIMKI dzierżawcze (mój/moja, twój/twoja, jej, jego...). ZAIMKI dopełnienia bliżego (pronomi diretti) i dalszego (pronomi indiretti). ZAIMKI mieszane (pronomi combinati). ZAIMKI względne (pronomi relativi). Stopnie porównawcze (i comparativi).

Kurs B2-wt-cz-1800 - wtorki i czwartki o 18:00 - Rezerwacja kursu: do 27.02.23, Lekcja próbna: 02.03.23, Ilość zajęć: 35 + 1 lekcja próbna, Cena zajęć: *Opcja1 30,00zł/60min.  / *Opcja2 40,00zł/60min., Cena kursu: *Opcja1 1050,00zł / *Opcja2 1400,00zł.
Idealny kurs dla tych, którzy znają gramatykę na poziomie B1 - B2, ale chcą mówić lepiej. Utrwalenie i powtórzenie materiału na poziomie B2. Dużo konwersacji po włosku o różnej tematyce.

Kurs C1-pt-0800 - piątki o 8:00 - poranne konwersacje w języku włoskim przy wirtualnym espresso ☕. Na każdych zajęciach razem rozwijamy zadany temat, w oparciu o artykuły z włoskich gazet, audio, video, itp. - Rezerwacja kursu: do 08.03.23, Lekcja próbna: 10.03.23, Ilość zajęć: 17 + 1 lekcja próbna, Cena zajęć: *Opcja1 30,00zł/60min.  / *Opcja2 40,00zł/60min., Cena kursu: *Opcja1 510,00zł / *Opcja2 680,00zł.
 

* Opcja 1 = Płatność jednorazowa (za cały kurs)

* Opcja 2 = Płatność w ratach miesięcznych (3 dni przed pierwszą lekcją w miesiącu)
Włoski w grupach
Nauka włoskiego online
Włoski z Native Speaker
Wróć do spisu treści