Włoski w grupach online - Nauka włoskiego Online Warszawa Ursynów

Przejdź do treści

Włoski w grupach online

Native Speaker z wieloletnim doświadczeniem serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na KURS JĘZYKA WŁOSKIEGO ONLINE W GRUPACH. Nie są przewidywane kursy stacyonarne.
Zajęcia prowadzone są przez Skype'a.
Prowadzący zajęcia Włoch zna również język polski. W celu efektywniejszej i szybszej nauki, lekcje odbywają się w małych grupach (do 6 osób).
Zapewniamy obszerny zakres materiału w korzystnej cenie. Uczniowie otrzymują drogą mailową materiał przerobiony na danej lekcji oraz pracę domową.
Cena jednej lekcji języka włoskiego:
  • Płatność jednorazowa (za cały semestr): zajęcia 60 min. = 30,00 pln, zajęcia 90 min. = 40,00 pln
  • Płatność w ratach miesięcznych (przed pierwszą lekcją w miesiącu): zajęcia 60 min. = 40,00 pln, zajęcia 90 min. = 60,00 pln
Lekcja pokazowa jest bezpłatna!
Aby zapisać się na kurs wyślij mail podając:
  • Twój poziom znajomości języka włoskiego
  • Twój preferowany kurs języka włoskiego
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail
  • Adres Skype

Lub wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej!
Wypełnij formularz zgłoszeniowy[ * ] Informacje niezbędne do kontaktu w celu realizacji Twojego zgłoszenia

KURSY WŁOSKIEGO ONLINE - SEMESTR WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2022
Proponowane kursy włoskiego online w grupach. Nazwa kursu zawiera wielką literę i cyfrę (A1, A2, B1, itd.) okreslającą  poziom znajomości języka włoskiego według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (zob. link).

Kurs A1-wt-cz-1910 od podstaw - wtorki i czwartki o 19:10 - Rezerwacja kursu: do 12.09.22, Lekcja próbna: 15.09.22, Ilość zajęć: 27 + 1 lekcja próbna, Cena zajęć: *Opcja1 30,00zł/60min.  / *Opcja2 40,00zł/60min., Cena kursu: *Opcja1 810,00zł / *Opcja2 1080,00zł.

Kurs A1-A2-pt-1800 - piątki o 18:00 - Rezerwacja kursu: do 24.08.22, Lekcja pokazowa: 02.09.22, Ilość zajęć: 15 + 1 lekcja próbna, Cena zajęć: *Opcja1 30,00zł/60min.  / *Opcja2 40,00zł/60min., Cena kursu: *Opcja1 450,00zł / *Opcja2 600,00zł.
Wymagana znajomość: CZASY: presente, passato prossimo (tylko podstawy). PRZYIMKI (preposizioni). RODZAJNIKI: określone i nieokreślone. C’è – Ci sono. Miesiące i pory roku, liczebniki do 1.000.000. Uwaga: ponieważ zajęcia odbywają się raz w tygodniu dajemy dużo pracy domowej oraz dodatkowo załączamy linki do postów naszego (i innych) bloga, ćwiczenia online, lekcje video, itp.

Kurs A2-pn-śr-1710 - poniedziałki i środy o 17:10, 1 miejsce wolne - Można się dołączyć. Rezerwacja kursu: do 01.09.22, Lekcja próbna: 05.09.22, Ilość zajęć: 30 + 1 lekcja próbna, Cena zajęć: *Opcja1 30,00zł/60min.  / *Opcja2 40,00zł/60min., Cena kursu: *Opcja1 900,00zł / *Opcja2 1200,00zł.
Wymagana znajomość: CZASY: presente, passato prossimo, imperfetto, trapassato prossimo. PRZYIMKI (preposizioni). RODZAJNIKI: określone i nieokreślone. C’è – Ci sono. Miesiące i pory roku, liczebniki do 1.000.000. ZAIMKI dzierżawcze (mój/moja, twój/twoja, jej, jego...). ZAIMKI dopełnienia bliżego (pronomi diretti) i dalszego (pronomi indiretti).

Kurs A2-B1-pn-1820 - zajęcia 90 min. - poniedziałki o 18:20 - Rezerwacja kursu: do 01.09.22, Lekcja próbna: 05.09.22, Ilość zajęć: 14 + 1 lekcja próbna, Cena zajęć: *Opcja1 40,00zł/90min.  / *Opcja2 60,00zł/90min., Cena kursu: *Opcja1 560,00zł / *Opcja2 840,00zł. Uwaga: ponieważ zajęcia odbywają się raz w tygodniu dajemy dużo pracy domowej oraz dodatkowo załączamy linki do postów naszego (i innych) bloga, ćwiczenia online, lekcje video, itp.
Wymagana znajomość: CZASY: presente, passato prossimo, futuro semplice, futuro composto. PRZYIMKI (preposizioni). RODZAJNIKI: określone i nieokreślone. C’è – Ci sono. Miesiące i pory roku, liczebniki do 1.000.000. ZAIMKI dzierżawcze (mój/moja, twój/twoja, jej, jego...). ZAIMKI dopełnienia bliżego (pronomi diretti).

Kurs B1-śr-1820 - środy o 18:20 - Rezerwacja kursu: do 05.09.22, Lekcja pokazowa: 07.09.22, Ilość zajęć: 15 + 1 lekcja próbna, Cena zajęć: *Opcja1 30,00zł/60min.  / *Opcja2 40,00zł/60min., Cena kursu: *Opcja1 450,00zł / *Opcja2 600,00zł.
Wymagana znajomość: CZASY: presente, passato prossimo, futuro semplice, futuro composto, imperfetto, trapassato prossimo, imperativo, condizionale presente, condizionale composto, passato remoto. PRZYIMKI (preposizioni). RODZAJNIKI: określone i nieokreślone. C’è – Ci sono. Miesiące i pory roku, liczebniki do 1.000.000. ZAIMKI dzierżawcze (mój/moja, twój/twoja, jej, jego...). ZAIMKI dopełnienia bliżego (pronomi diretti) i dalszego (pronomi indiretti). ZAIMKI mieszane (pronomi combinati). ZAIMKI względne (pronomi relativi). Stopnie porównawcze (i comparativi).

Kurs B2-wt-cz-1800 - wtorki i czwartki o 18:00 - - Rezerwacja kursu: do 24.08.22, Lekcja próbna: 01.09.22, Ilość zajęć: 31 + 1 lekcja próbna, Cena zajęć: *Opcja1 30,00zł/60min.  / *Opcja2 40,00zł/60min., Cena kursu: *Opcja1 930,00zł / *Opcja2 1240,00zł.
Idealny kurs dla tych, którzy znają gramatykę na poziomie B1 - B2, ale chcą mówić lepiej. Utrwalenie i powtórzenie materiału na poziomie B2. Dużo konwersacji po włosku o różnej tematyce.

Kurs C1-pt-0800 - piątki o 8:00 - poranne konwersacje w języku włoskim przy wirtualnym espresso ☕. Na każdych zajęciach razem rozwijamy zadany temat, w oparciu o artykuły z włoskich gazet, audio, video, itp. - Rezerwacja kursu: do 24.08.22 - Lekcja próbna: 02.09.22, Ilość zajęć: 15 + 1 lekcja próbna, Cena zajęć: *Opcja1 30,00zł/60min.  / *Opcja2 40,00zł/60min., Cena kursu: *Opcja1 450,00zł / *Opcja2 600,00zł.
 

* Opcja 1 = Płatność jednorazowa (za cały kurs)

* Opcja 2 = Płatność w ratach miesięcznych (3 dni przed pierwszą lekcją w miesiącu)
Koronawirus – przedłużamy formułę zajęć włoskiego online do końca lipca 2022

W związku z trwającą pandemią DB Italia przedłuża formułę zajęć online do końca lipca 2022.
Włoski z Native Speaker
Wróć do spisu treści