Italoteka - Nauka włoskiego Online Warszawa Ursynów

Włoski z native speakerem
Przejdź do treści

Italoteka

Jeżeli chcesz nauczyć się języka włoskiego, tutaj znajdziesz materiały online, które mogą Cię zainspirować, niezależnie od tego, czy uczysz się włoskiego od podstaw, czy jesteś już na poziomie średniozaawansowanym.
Podstawy włoskiej gramatyki

Alfabet – Zacznij od nauczenia się poprawnej włoskiej wymowy.

Przydatne linki – Koniugacje włoskich czasowników, włoska wymowa, włoskie synonimy i antonimy, włoska pisownia, związki frazeologiczne w języku włoskim.

Dobre słowniki do nauki włoskiego – Tutaj znajdziesz linki do kilku słowników internetowych: słowniki polsko – włoski, włosko – polski i słowniki włosko-włoskich.

Włoskie przyimki – preposizioni – Przyimki proste (preposizioni semplici) oraz ściągnięte (preposizioni articolate). Zasady i wiele praktycznych przykładów użycia włoskich przyimków.

Włoskie rodzajniki określonearticoli determinativi – Tabela i schemat wyjaśniający zasady użycia rodzajnika określonego w języku włoskim. Wiele przykładów zastowań..

Włoskie rodzajniki nieokreślonearticoli indeterminativi – Tabela wyjaśniająca zasady użycia rodzajnika nieokreślonego w języku włoskim. Linki do post nt. „Un momento Vs. Uno momento”.
Włoskie czasowniki i czasy

Włoskie czasowniki regularne – Czas teraźniejszy – Tutaj znajdziesz odmianę włoskich czasowników regularnych koniugacji: -ARE, -ERE, IRE (2 sposoby odmiany) w trybie oznajmującym czasu teraźniejszego. W poście znajdziesz także przykłady wymowy.

Czasowniki nieregularne w języku włoskim – Czas teraźniejszy – Tutaj znajdziesz odmianę włoskich czasowników nieregularnych w trybie oznajmującym czasu teraźniejszego. W poście znajdziesz także przykłady wymowy.

Futuro semplice – Czas przyszły prosty w języku włoskim – Tutaj znajdziesz odmianę włoskich czasowników regularnych i nieregularnych czasu przyszłego prostego. W poście znajdziesz także linki do ćwiczeń w formacie .pdf.

Włoski czasownik PIACERE – Tutaj znajdziesz odmianę włoskiego czasownika PIACERE w trybie oznajmującym w czasie teraźniejszym (presente indicativo) i w czasie przeszłym dokonanym (passato prossimo) oraz link do postu o zastosowaniu czasownika PIACERE.

Włoskie czasowniki VOLERCI – METTERCI – Tutaj znajdziesz odmianę włoskich czasowników VOLERCI i METTERCI w trybie oznajmującym w czasie teraźniejszym (presente indicativo) i w czasie przeszłym dokonanym (passato prossimo) oraz link do postu o zastosowaniu czasowników VOLERCI i METTERCI oraz przykłady ich użycia.

ESSERE Vs. ESSERCI – Zapoznaj się z odmianą włoskich czasowników ESSERCI i ESSERE oraz ich użyciem w zdaniach. W poście znajdziesz także linki do piosenek z przykładami zastowania czasownika ESSERCI.

INCONTRARE Vs. INCONTRARSI – Zapoznaj się z odmianą włoskich czasowników INCONTRARE i INCONTRARSI. Zobacz jak utworzyć z nimi zdania w czasie teraźniejszym (presente indicativo) i w czasie przeszłym dokonanym (passato prossimo).

Włoski czasownik POTERE – Czas przyszły – Post o częstym błędzie z włoskim czasownikiem POTERE przy odmianie w czasie przyszłym prostym (futuro semplice).

Włoski czasownik VOLERE (io vorrei… non vorrei) – Poprawna koniugacja czasownika volere (chcieć) w czasie przyszłym prostym (futuro semplice) i w czasie prostym w trybie warunkowym (condizionale semplice / presente). Przykłady zdań z formą: „Vorrei + rzeczownik” i „Vorrei + czasownik w formie bezokolicznika”. Zasady i przykłady zastosowań czasowników VOLERCI i METTERCI. Linki do piosenek z tekstami zawierającymi czasownik VOLERCI.

Włoski czasownik FARE – Odmiana czasownika FARE w czasie teraźniejszym (presente indicativo) i w czasie przeszłym dokonanym (passato prossimo). Idiomy z czasownikiem FARE.

Włoski czasownik ANDARE – Odmiana czasownika ANDARE w czasie teraźniejszym (presente indicativo) i w czasie przeszłym dokonanym (passato prossimo). Idiomy z czasownikiem ANDARE. Znaczenia i zasady zastowań czasownika ANDARSENE.

Włoski czasownik DARE – Odmiana czasownika DARE w czasie teraźniejszym (presente indicativo) i w czasie przeszłym dokonanym (passato prossimo). Idiomy z czasownikiem DARE. Znaczenia i zasady zastowań czasownika DARSI.

Włoski czasownik GIOCARE – Jak używać i jak… nie używać czasownika „grać” po włosku. Odmiana czasownika GIOCARE w czasie teraźniejszym (presente indicativo) i w czasie przyszłym prostym (futuro semplice). W poście znajdziesz także przykłady wymowy.

Włoski czasownik METTERE – Odmiana czasownika METTERE w czasie teraźniejszym (presente indicativo) i w czasie przeszłym dokonanym (passato prossimo). Wyrażenia z czasownikiem METTERE.

Włoski czasownik PRENDERE – Jak używać i jak… nie używać czasownika PRENDERE. Odmiana czasownika PRENDERE w czasie teraźniejszym (presente indicativo) i w czasie przeszłym dokonanym (passato prossimo). Idiomy z czasownikiem PRENDERE.

Włoski czasownik PERDERE – Jak używać czasownika PERDERE. Odmiana czasownika PERDERE w czasie teraźniejszym (presente indicativo) i w czasie przeszłym dokonanym (passato prossimo). Idiomy z czasownikiem PERDERE + Ćwiczenie.

Włoski kalendarz, zegar i liczebniki

Liczebniki główne i porządkowe po włosku – W tym poście dowiesz się jak pisać i wymawiać liczby po włosku.

Godziny po włosku – Jak zapytać po włosku „która godzina?”. Zasady odpowiadania na pytania „Che ora è? / Che ore sono?”.

Jaki dziś dzień? – Jak mówić i pisać daty po włosku.

Dni tygodnia po włosku – Nazwy i etymologia dni tygodnia w języku włoskim.

Nazwy miesięcy po włosku – Jak wymawiać po włosku nazwy mięsięcy.

Pory roku po włosku – Jak wymawiać po włosku pory roku. Jak zastosować rodzajniki i przyimki (preposizioni) z porami roku.

Zwroty po włosku

Włoskie podziękowania – Podziękowania w języku włoskim. Sposoby powiedzenia „dziękuję” i „proszę” po włosku.

Włoskie przeprosiny – Jak przeprosić po włosku i jak odpowiedzieć na przeprosiny.

Włoskie media i podcasty

Włoskie radio i telewizja – Włoskie radio i telewizja online.

Włoskie gazety online – Czytaj włoskie gazety i czasopisma online.

Włoskie podcasty –  Posłuchaj włoskich podcastów

Włoskie słownictwo

Kolory po włosku – Kolory w języku włoskim. Idiomy z użyciem kolorów.

Włoski słownik o pogodzie – Zjawiska pogodowe i atmosferyczne w języku włoskim.

Słownictwo Biznesowe w Języku Włoskim – Przydatne Zwroty i Słownictwo - W artykule przedstawiono najważniejsze zwroty i słownictwo biznesowe w języku włoskim, które są niezbędne dla osób uczących się języka włoskiego w kontekście zawodowym.

Włoski słownik piłkarski – Zapoznaj się z terminologią piłkarską w języku włoskim.

Wróć do spisu treści