Visitare Vs. Andare a trovare – James Błąd – część 33

Włoski z native speakerem
Przejdź do treści

Visitare Vs. Andare a trovare – James Błąd – część 33

Nauka włoskiego Online Warszawa Ursynów
Opublikowane według Salvatore De Bello w James Błąd · wtorek 09 Maj 2023
Tags: naukawłoskiego;typowebłędy
Jak się uczyć języka włoskiego bawiąc się typowymi błędami

Kiedy na lekcjach James Błąd pyta swoich uczniów: Cosa hai fatto ieri? (Co robiłeś wczoraj?). Odpowiedź, niestety błędna, często brzmi np.: „Ho visitato i miei genitori” (Odwiedziłem rodziców) lub „Ho visitato una mia amica” (Odwiedziłem koleżankę).
Jak należy mówić po włosku „odwiedzać kogoś”? W poprawnej odpowiedzi zamiast czasownika „visitare” należy użyć wyrażenia „andare a trovare”.
„Visitare” i „andare a trovare” to dwa wyrażenia, które są często używane do mówienia o spotkaniu z kimś lub udaniu się w określone miejsce. Istnieją pewne różnice między tymi dwoma wyrażeniami.


Visitare
Włoski czasownik „Visitare” zwykle odnosi się do udania się do miejsca w celu odkrycia, zobaczenia lub poznania czegoś nowego, takiego jak muzeum, miasto, wystawa, park, kościół lub zabytkowy dom. W tym przypadku celem wizyty jest miejsce docelowe, a nie ludzie. Ponadto „visitare” znaczy też badać (badanie lekarskie).

Przykłady użycia:
VISITARE:
Ho visitato i Musei Vaticani. Zwiedziłem Muzea Watykańskie
Ho visitato Firenze. Zwiedziłem Florencję.
Il medico ha visitato il paziente. Lekarz zbadał pacjenta.

Zwiedzać po włosku


Andare (venire) a trovare
Z drugiej strony „andare a trovare” (lub „venire a trovare”) odnosi się do spotkania z kimś w określonym miejscu, takim jak dom, miejsce pracy lub szpital. W tym przypadku nacisk kładziony jest na ludzi, a nie na samo miejsce: i tak jeśli my kogoś odwiedzamy używamy zwrotu „andare a trovare”, natomiast jeśli ktoś do nas przychodzi, używamy wyrażenia „venire a trovare”.

Przykłady użycia:
ANDARE / VENIRE A TROVARE QUALCUNO:
Ieri mi sono venuti a trovare i miei genitori. Wczoraj odwiedzili mnie (przyjechali do mnie) rodzice.
Domenica sono andata a trovare una mia amica. W niedzielę odwiedziłam moją koleżankę.


Odwiedzać kogoś po włosku


Fare visita a qualcuno
Podobne zastowanie jak wyrażenie „andare a trovare”, ale z inną konstrukcją zdania ma wyrażenie „fare visita a qualcuno”. Również w tym przypadku nacisk kładziony jest na ludzi, a nie na samo miejsce. Pamiętaj o zastosowania przyimka „A” w odpowiedniej formie (zob. post Włoskie przyimki – preposizioni) przed osobą.

Przykłady użycia:
FARE VISITA A QUALCUNO:
Domenica ho fatto visita a Carlo. W niedzielę odwiedziłem Karola.
Ieri ho fatto visita ai [a + i] miei genitori. Wczoraj odwiedziłem moich rodzicówPodsumowując, „visitare” jest bardziej zorientowane na miejsce, które odwiedzasz, podczas gdy „andare a trovare” jest zorientowane na osobę, którą spotykasz.

A Ty znałeś róźnicę między czasownikiem „visitare" a zwrotem „andare a trovare"? Jak zwykle zapraszam do komentowania. Lajkuj i śledź nas na Facebook’u i na Instagram’ie.

Salvatore De Bello

DB Italia – Język włoski z native speakeremNie ma jeszcze żadnych recenzji.
0
0
0
0
0

Wróć do spisu treści