Włoski czasownik dare

Włoski z native speakerem
Przejdź do treści

Włoski czasownik dare

Nauka włoskiego Online Warszawa Ursynów
Opublikowane według Salvatore De Bello w Narzędzia języka włoskiego · niedziela 07 Lip 2024
Tags: darenauka włoskiego
Użycie czasownika DARE w języku włoskim może być dość skomplikowane dla obcokrajowców, którzy uczą się tego języka. Czasownik ma wiele znaczeń i jest używany w różnych konstrukcjach. Przyjrzymy się różnym zastosowaniom włoskiego czasownika DARE i przedstawimy przykłady, które pomogą lepiej zrozumieć jego użycie.
 
 
 
Czasownik DARE jest powszechnie używany do wyrażenia czynności dawania / przekazywania czegoś komuś. Na przykład:
 
DARE QUALCOSA A QUALCUNO – DAWAĆ COŚ KOMUŚ
 
Do il libro a Paolo. – Daję książkę Pawłowi.
 
 
W tej konstrukcji po czasowniku DARE następuje przyimek „a”, który wprowadza osobę, której coś jest dawane.


 
 
 
Odmiana czasownika „dare”

 
PRESENTE – CZAS TERAŹNIEJSZY *
 
Io do (ja daję)
 
Tu dai (ty dajesz)
 
Lui / lei dà (on/ona daje)  **
 
Noi diamo (my dajemy)
 
Voi date (wy dajecie)
 
Loro danno (oni dają)
 
 
** da bez akcentu oznacza preposizione czyli przyimek (zob. post Włoskie przyimki – preposizioni https://dbitalia.pl/blog/index.php?wloskie-przyimki-preposizioni ), natomiast z akcentem jest trzecią osobą liczby pojedyńczej czasownika „dare”.
 

 
PASSATO PROSSIMO (CZAS PRZESZŁY DOKONANY) *
 
Io ho dato (ja dałem)
 
Tu hai dato (ty dałeś)
 
Lui / lei ha dato (on/ona dał/a)
 
Noi abbiamo dato (my daliśmy)
 
Voi avete dato (wy daliście)
 
Loro hanno dato (oni/one dali/ły)
 
 
* io=ja, tu=ty, lui=on, lei=ona, Lei=Pan/Pani, noi=my, voi=wy, loro=oni/one
 
 
Więcej informacji na temat odmiany czasownika "dare" można znaleźć na stronie coniugazione.it:
 
 

 
Idiomy i zwroty z włoskim czasownikiem „dare”
 
 
 
Dai!
 
W tej konstrukcji czasownik DARE jest używany do wyrażenia zaproszenia lub zachęty do zrobienia czegoś.
 
Synonim: Forza!
 
To znaczy: Wyraża napomnienie, podżeganie i tym podobne. Po angielsku: Come on!
 
Przykłady:
 
Dai, lascia perdere! – Daj spokój, zapomnij!
 
Dai, non fare così! – Daj spokój, nie rób tego!
 

 
Dare a intendere
 
Synonim: Far credere
 
To znaczy: Sugerować, dać do zrozumienia
 
Przykłady:
 
Dà a intendere ai figli che nella sua vigna è nascosto un tesoro. – Daje swoim dzieciom do zrozumienia, że w jego winnicy kryje się skarb.
 
 
 
Dare adito a [qualcosa]
 
Synonim: Causare, provocare
 
To znaczy:
 
Dare adito a dubbi: Budzić wątpliwości
 
Dare adito a timori / a paure: Wywoływać strach
 
Dare adito a incomprensioni: Powodować nieporozumienia
 
Przykłady:
 
adito a dubbi sulla sicurezza. – Budzi wątpliwości (obawy) co do bezpieczeństwa.
 
 
 
Dare alla luce
 
Synonim: Far venire al mondo, generare, mettere al mondo, partorire.
 
To znaczy: Urodzić, wydać na świat
 
Przykłady:
 
La settimana scorsa ha dato alla luce una graziosa bambina. – W zeszłym tygodniu urodziła śliczną córeczkę.
 
 
 
Dare (un) appuntamento
 
Synonim: Fissare un appuntamento
 
To znaczy: Umawiać się
 
Przykłady:
 
Chiamate il suo ufficio e fatevi dare un appuntamento. – Zadzwońcie do jego biura i umówcie się.
 
 
 
Dare ascolto
 
Synonim: Ascoltare
 
To znaczy: Słuchać
 
Przykłady:
 
Nessuno dà ascolto alla mamma o al papà. – Nikt nie słucha mamy i taty.
 
 
 
Dare consigli
 
Synonim: Suggerire, raccomandare, consigliare
 
To znaczy: Udzielić rady
 
Przykłady: Io non credo che tu sia nella posizione per dare consigli – Myślę, że nie jesteś w stanie udzielać rad.
 
 
 
Dare credito
 
Synonim: Concedere fiducia
 
To znaczy: Dawać wiarę
 
Przykłady: Invano ho cercato un pretesto per giustificare la mia impreparazione: il professore non mi ha dato credito! – Na próżno szukałam wymówki, żeby usprawiedliwić swoje nieprzygotowanie: profesor mnie nie docenił!
 
 
 
Dare da pensare
 
Synonim: Preoccupare, far pensare
 
To znaczy: Dać do myślenia
 
Przykłady: È un comportamento che dà da pensare. – To zachowanie daje do myślenia.
 
 
 
Dare di matto
 
Synonim: Perdere l’uso della ragione, ammattire, impazzire
 
To znaczy: Wariować, oszaleć, panikować
 
Przykłady:
 
Non dare di matto. – Nie wariuj.
 
 
 
Dare di stomaco
 
Synonim: Rigettare, rimettere, vomitare
 
To znaczy: Zwymiotować
 
Przykłady: Ho dato di stomaco due volte. – Dwa razy zwymiotowałem.
 
 
 
Dare fastidio
 
Czasownik DARE może być używany do wyrażania emocji lub uczuć. W tym przypadku DARE jest używany do opisania wpływu, jaki wywiera na nas określona sytuacja.
 
Synonim: Disturbare, infastidire
 
To znaczy: Dokuczać, przeszkadzać, denerwować
 
Przykłady:
 
Mi dà fastidio il rumore – Hałas mi przeszkadza
 
…e questo dà fastidio ad alcune persone. – … i to przeszkadza niektórym osobom.
 
 
 
Dare fiducia
 
Synonim: Credere
 
To znaczy: Wierzyć
 
Przykłady: Quando hai smesso di dare fiducia alle persone? – Kiedy przestałeś wierzyć w ludzi?
 
 
 
Dare fuoco
 
Synonim: Incendiare
 
To znaczy: Podpalić, przypalić
 
Przykłady: Ha dato fuoco al mio appartamento? – Spaliła/ł moje mieszkanie?
 
 
 
Dare il benvenuto
 
Synonim: Ricevere, salutare
 
To znaczy: Powitać
 
Przykłady: Oggi vorrei dare il benvenuto a due nuovi membri. – Chciałabym dziś powitać dwie nowe uczestniczki/dwóch nowych uczestników.
 
 
 
Dare il buon esempio / Dare il cattivo esempio / Dare l’esempio.
 
Synonim: ===
 
To znaczy: Dać dobry przykład / Dać zły przykład / Dać przykład
 
Przykłady: La famiglia è il primo luogo in cui si dà il buon esempio. – Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym dawany jest dobry przykład.
 
 
 
Dare il permesso / Dare l’autorizzazione / Dare il consenso
 
Synonim: Permettere, accordare, concedere, consentire
 
To znaczy: Pozwolić, wydać pozwolenie
 
Przykłady:
 
Non posso dare il permesso. – Nie mogę się na to zgodzić.
 
 
 
Dare indietro
 
Synonim: Restituire, ridare
 
To znaczy: Oddać, oddawać, wrócić
 
Przykłady:
 
Ci ha dato indietro i soldi. – Zwrócił nam nasze pieniądze.
 
 
 
Dare in prestito
 
Synonim: Prestare
 
To znaczy: Pożyczyć
 
Przykłady:
 
Il Genoa ha dato in prestito allo Spezia il centrocampista polacco Filip Jagiello. – Genoa wypożyczyła drużynie Spezii polskiego pomocnika Filipa Jagiełło.
 
 
 
Dare informazioni
 
Synonim: Elargire informazioni, fornire informazioni
 
To znaczy: Udzielać informacji, podawać informacje
 
Przykłady:
 
Non posso dare informazioni. – Nie mogę ujawnić informacji.
 
 
W wideo ALMA TV È lontano il museo? znajdziesz przydatne wyrażenia służące do pytania o informacje i podawania informacji drogowych.
 
 
 
Dare inizio
 
Synonim: Introdurre, iniziare, avviare.
 
To znaczy: Rozpocząć
 
Przykłady:
 
Che cosa ha dato inizio alla rissa? – Co zaczęło bójkę?
 
 
 
Dare istruzioni
 
Synonim: Impartire istruzioni
 
To znaczy: Poinstruować
 
Przykłady:
 
Le ho dato istruzioni precise. – Dałam/łem Panu dokładne instrukcje.
 
 
 
Dare l’impressione
 
Synonim: Sembrare, parere
 
To znaczy: Sprawiać wrażenia
 
Przykłady:
 
Dare l'impressione giusta costa molto. – Wywarcie właściwego wrażenia wiele kosztuje.
 
 
 
Dare la colpa
 
Synonim: Accusare, incolpare
 
To znaczy: Obwiniać
 
Przykłady: Gli ho dato la colpa di tutto! – Obwiniłam/łem go o to wszystko!
 
 
 
Dare la parola
 
Synonim: 1) Promettere, giurare, impegnarsi   2) Concedere la parola
 
To znaczy: 1) Obiecać         2) Udzielić głosu
 
Przykłady:
 
Ti do la mia parola. – Masz moje słowo.
 
 
 
Dare la possibilità (un’ / l’opportunità)
 
Synonim: permettere
 
To znaczy: dać szansę, umożliwić
 
Przykłady:
 
Le ho dato la possibilità di lavorare con me. – Dałem/łam Panu szansę na współprace.
 
 
 
Dare la precedenza
 
Synonim: Privilegiare, avere la priorità, preferire
 
To znaczy: Ustąpić, ustępować
 
Przykłady:
 
Hai perso dei punti per guida troppo lenta e per non aver dato una precedenza a destra. – Straciłaś punkty za zbyt wolną jazdę i nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu.
 
 
 
Dare le dimissioni
 
Synonim: Rassegnare le dimissioni, dimettersi
 
To znaczy: Złożyć / składać rezygnacęj, podać się do dymisji
 
Przykłady:
 
Ho dato le dimissioni. – Podałem się do dymisji.
 
 
 
Dare nell’occhio
 
Synonim: Attirare l’attenzione, farsi notare
 
To znaczy: Zwrócić na siebie uwagę, rzucać się w oczy
 
Przykłady:
 
Potrebbe dare nell’occhio. – Mógłby zwrócić na siebie uwagę.
 
 
 
Dare ordini
 
Synonim: Ordinare, disporre, comandare
 
To znaczy: Nakazywać, wydawać rozkazy
 
Przykłady:
 
Non sei tu a dare ordini, qui! – Nie ty tu rządzisz!
 
 
 
Dare per scontato
 
Synonim: Considerare certo
 
To znaczy: Zakładać, założyć jako pewnik
 
Przykłady:
 
L'ho dato per scontato. – Przyjąłem to za oczywiste.
 
 
 
Dare ragione
 
Synonim: Riconoscere che qualcuno è nel giusto
 
To znaczy: Zgadzać się, przyznać rację
 
Przykłady:
 
Ti do ragione. – Przyznaję ci rację (według mnie masz rację).
 
 
 
Dare retta
 
Synonim: Lasciarsi guidare o consigliare da qualcuno, ascoltare
 
To znaczy: Słuchać
 
Przykłady:
 
Sapevo che dovevo dare retta a mia madre. – Wiem, że powinienem był posłuchać mamy.
 
 
 
Dare spiegazioni
 
Synonim: Spiegare, chiarire
 
To znaczy: Udziel wyjaśnień, tłumaczyć się, wyjaśniać.
 
Przykłady:
 
Non dovrai dare spiegazioni. – Nie będziesz musiała się tłumaczyć.
 
 
 
Dare torto
 
Synonim: Ritenere, sostenere che qualcuno non ha ragione
 
To znaczy: Twierdzić, że ktoś nie ma racji. Sprzeczać się, winić
 
Przykłady:
 
Non posso dargli tutti i torti. – Nie mogę go winić za wszystko.
 
 
 
Dare un esame
 
Synonim: Sostenere un esame
 
To znaczy: Zdać egzamin
 
Przykłady:
 
Ieri ho dato l’esame di chimica. – Wczoraj zdałem egzamin z chemii.
 
 
 
Dare un giudizio
 
Synonim: Esprimere un giudizio, giudicare
 
To znaczy: Osądzać, oceniać
 
Przykłady:
 
Non voglio dare giudizi in base all’aspetto fisico – Nie chcę wyciągać wniosków na podstawie wyglądu.
 
 
 
Dare un’occhiata a qualcuno / Dare uno sguardo a qualcuno
 
Synonim: Badare, guardare, sorvegliare, tenere d'occhio, vigilare.
 
To znaczy: Pilnować
 
Przykłady:
 
Potresti dare un'occhiata al bambino? – Czy mógłbyś popilnować dziecka?
 
 
 
Dare un’occhiata a qualcosa / Dare uno sguardo a qualcosa
 
Synonim: Leggere rapidamente, guardare
 
To znaczy: Spojrzeć, przejrzeć
 
Przykłady:
 
Dai un’occhiata a questo fascicolo. – Spójrz na te akta.
 
 
 
Dare una festa
 
Synonim: Fare / organizzare una festa
 
To znaczy: Urządzić imprezę
 
Przykłady:
 
Daremo una festa domani sera. – Robimy imprezę jutro wieczorem
 
 
 
Dare una mano
 
Synonim: Aiutare, dare aiuto, collaborare
 
To znaczy: Pomagać
 
Przykłady:
 
Lieto di poter dare una mano. – Cieszę się, że mogę pomóc.
 
 
 
Dare una risposta
 
Synonim: Rispondere
 
To znaczy: Odpowiedzieć, udzielać odpowiedzi
 
Przykłady:
 
Sono queste le domande cui dobbiamo dare una risposta. – Oto pytania, na które musimy odpowiedzieć.
 
 
 
Dare uno spettacolo / un film
 
Synonim: Avere in programma (presentare) uno spettacolo / Proiettare un film
 
To znaczy: Mieć w repertuarze spektakl. Wyświetlać film. Robić coś na pokaz.
 
Przykłady:
 
Al cinema danno un film di Fellini. – W kinie wyświetlają film Felliniego.
 
 
Ale także:
 
Dici “scusa” solo per dare spettacolo. – Mówisz "przepraszam" tylko na pokaz.
 
Sono certo che non vuole dare spettacolo. – Chyb Pana nie chce pan tu scen.
 
 

 
 
 
Inne zwroty z czasownikiem DARE
 
 
Dare luogo a qualcosa – Spowodować/ wywołać coś
 
Np. Questo comportamento può dare luogo a incomprensioni. – To zachowanie może powodować nieporozumienia.
 
 
Dare ragione a qualcuno – Przyznawać komuś rację
 
Np. Ti devo dare ragione. – Muszę przyznać ci rację.
 
 
Dare retta a qualcuno – Słuchać kogoś, postępować zgodnie z czyimś zaleceniem
 
Np. Devi dare retta ai tuoi genitori. – Musisz słuchać swoich rodziców.
 
 
Dare sfogo a qualcosa – Dawać czemuś upust
 
Np. Ho dato sfogo alla mia creatività – Dałem upust swojej kreatywności
 
 
Dare vita a qualcosa – Zapoczątkować coś (dosł. dać czemuś życie)
 
Np. Hanno dato vita a un nuovo progetto. – Zapoczątkowali nowy projekt.
 
 

 
 
DARSI

 
Istnieją również wyrażenia z czasownikiem „dare” w formie zwrotnej DARSI:
 
 
Darsi appuntamento: Zobacz “dare appuntamento”
 

 
Darsi da fare
 
Synonim: Adoperarsi, impegnarsi, sforzarsi
 
To znaczy: Angażować się, starać się
 
Przykłady:
 
Adesso è il momento di darsi da fare. – Czas wziąć się do pracy.
 
 
 
Darsi del tu / Darsi del Lei
 
Synonim: ===
 
To znaczy: W języku włoskim istnieją dwie formy uprzejmości i formalnego traktowania: „il tu” i „il Lei”. Podczas gdy „il tu” to nieformalny sposób zwracania się do kogoś, „il Lei” jest formą szacunku i uprzejmości, używaną w sytuacjach formalnych lub w stosunku do nieznajomych lub osób starszych.
 
Przykłady:
 
Ci possiamo dare del tu? / Possiamo darci del tu? – Czy możemy mówić po imieniu?
 
 
 
Darsi per vinto
 
Synonim: Arrendersi
 
To znaczy: Poddać się, rezygnować
 
Przykłady:
 
Nonostante le difficoltà, non si è mai dato per vinto. – Pomimo trudności, nigdy się nie poddał.
 
 

 
Post stanowi część materiału DB Italia – Nauka włoskiego w Warszawie wykorzystywanego na kursach języka włoskiego na zajęciach w grupach, indywidualnych oraz online.
 
Jak zwykle zapraszam do komentowania. Lajkuj i śledź nas na Facebook’u i na Instagram’ie.
 
 
Salvatore De Bello


Nie ma jeszcze żadnych recenzji.
0
0
0
0
0

Wróć do spisu treści