Di solito, al solito, il solito - James Błąd - Część 23

Włoski z native speakerem
Przejdź do treści

Di solito, al solito, il solito - James Błąd - Część 23

Kursy włoskiego Online Warszawa Ursynów
Opublikowane według Salvatore De Bello w James Błąd · 23 Czerwiec 2016
Tags: nauka włoskiegotypowe błędy
Jak się uczyć języka włoskiego bawiąc się typowymi błędami

Czy w języku włoskim zastosowanie przyimków i / lub rodzajników może zmieniać znaczenie wyrazu? Certamente! 🙂 Oczywiście!

W tym odcinku James Błąd zajmuje się wyrazem „solito”.

Poniżej kilka przykładów:

Di solito
Di solito la domenica vado a messa alle 11:00. = Zwykle w niedzielę idę na mszę o godzinie 11:00.
Di solito Luigi a quest’ora è sempre in ufficio. = Zwykle Luigi o tej porze jest zawsze w biurze.
Jeśli chodzi o wyrażenie przeszłości „di solito” wymaga zastosowania czasu „imperfetto” (czas przeszły niedokonany): Da giovane di solito giocavo tutti i pomeriggi a calcio. = (Kiedy byłem chłopcem) popołudniami grałem w piłkę nożną.
[czynność powtarzana]

Al solito / Alla solita
Ci incontriamo (vediamo) domani al solito posto. = Spotkamy się jutro w tym miejscu co zawsze.
Ci incontriamo (vediamo) domani alla solita ora. = Spotkamy się jutro o zwykłej (tej samej, co zawsze) porze.

Sei arrivato in ritardo come al solito. = Jak zwykle spóźniłeś się.
* L’autobus 179 come al solito è passato in ritardo. = Autobus 179, jak zwykle przyjechał z opóźnieniem.
Jeśli chodzi o wyrażenie przeszłości z użyciem „al solito” wymagane jest zastosowanie czasu „passato prossimo” (przeszły dokonany): Ieri come al solito sei arrivato in ritardo. = Wczoraj jak zwykle spóźniłeś się.

Il solito / La solita / I soliti / Le solite
Sei sempre il solito romantico. = Jesteś jak zawsze romantykiem.
Tutte le volte la solita storia. = Za każdym razem ta sama historia
Cosa prende da bere? Per me il solito. Grazie! = Czy czegoś się Pana/Pani napije? Dla mnie to, co zawsze. Dziękuję! [w restauracji, w kawiarni itd.]
* L’autobus 179 è passato con il solito ritardo. = Autobus 179 przyjechał jak zwykle spóźniony.

Che hai fatto questo fine settimana? Le solite cose. = Co zrobiłeś w ten weekend? To, co zawsze.

Per valutare i quadri ho usato i soliti criteri. = Aby ocenić obrazy użyłem tych samych kryteriów co zawsze.

Jak zwykle zapraszam do komentowania i do udostępnienia postu poprzez swoje kanały społecznościowe.

Salvatore De BelloCi vediamo al solito posto 🙂Nie ma jeszcze żadnych recenzji.
0
0
0
0
0

Wróć do spisu treści