James Błąd

Włoski z native speakerem
Przejdź do treści

Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi - James Błąd - Część 27

Włoski czasownik VOLERE (io vorrei… non vorrei)
Poprawna koniugacja czasownika volere (chcieć) w czasie przyszłym prostym (futuro semplice) i w czasie prostym w trybie warunkowym (condizionale semplice / presente). Przykłady zdań z formą: „Vorrei + rzeczownik” i „Vorrei + czasownik w formie bezokolicznika”. Zasady i przykłady zastosowań czasowników VOLERCI i METTERCI. Linki do piosenek z tekstami zawierającymi czasownik VOLERCI.
Salvatore De Bello | 23 Cze 2017
Wróć do spisu treści