Futuro semplice - Czas przyszły prosty w języku włoskim – Odmiany + Ćwiczenia

Włoski z native speakerem
Przejdź do treści

Futuro semplice - Czas przyszły prosty w języku włoskim – Odmiany + Ćwiczenia

Nauka włoskiego Online Warszawa Ursynów
 
Poczytaj o odmianach regularnych i nieregularnych czasowników włoskich w czasie przyszłym prostym i spróbuj rozwiązać ćwiczenia, które przygotowaliśmy dla Ciebie:
 

 
 
Życzymy miłej powtórki przy niezwykłej muzyce!


 
 
Czas przyszły prosty – Odmiana czasowników regularnych

 
I koniugacji, zakończonych na „-are
 
* TORNARE – Wracać, wrócić
 
Io tornerò
 
Tu tornerai
 
Lui / lei tornerà
 
Noi torneremo
 
Voi tornerete
 
Loro torneranno


 
 
II koniugacji, zakończonych na „-ere
 
PRENDERE – Brać, wziąć (zobacz także post „Włoski czasownik PRENDERE”)
 
Io prenderò
 
Tu prenderai
 
Lui / lei prenderà
 
Noi prenderemo
 
Voi prenderete
 
Loro prenderanno


 
 
III koniugacji zakończonych na „-ire
 
FINIRE – Kończyć, skończyć, przestać
 
Io finirò
 
Tu finirai
 
Lui / lei finirà
 
Noi finiremo
 
Voi finirete
 
Loro finiranno

 
 
* Dla czasowników kończących się na -care (np. cercare = szukać) i -gare (np. pagare = płacić) dla każdej osoby wystawiamy literę “h” aby zachować wymowę.

 
 
CERCARE – Szukać
 
Io cercherò
 
Tu cercherai
 
Lui / lei cercherà
 
Noi cercheremo
 
Voi cercherete
 
Loro cercheranno


 
 
PAGARE – Płacić
 
Io pagherò
 
Tu pagherai
 
Lui / lei pagherà
 
Noi pagheremo
 
Voi pagherete
 
Loro pagheranno
  
Czas przyszły prosty – Odmiana czasowników nieregularnych
 
Kilka przykładów czasowników nieregularnych w czasie przyszłym prostym.
 


ESSERE – Być
 
Io sarò
 
Tu sarai
 
Lui / lei sarà
 
Noi saremo
 
Voi sarete
 
Loro saranno


 
 
AVERE – Mieć
 
Io avrò
 
Tu avrai
 
Lui / lei avrà
 
Noi avremo
 
Voi avrete
 
Loro avranno


 
 
DOVERE – Musieć
 
Io dovrò
 
Tu dovrai
 
Lui / lei dovrà
 
Noi dovremo
 
Voi dovrete
 
Loro dovranno


 
 
POTERE – Móc (zobacz także post „Włoski czasownik POTERE”)
 
Io potrò
 
Tu potrai
 
Lui / lei potrà
 
Noi potremo
 
Voi potrete
 
Loro potranno


 
VOLERE – Chcieć, pragnąć
 
Io vorrò
 
Tu vorrai
 
Lui / lei vorrà
 
Noi vorremo
 
Voi vorrete
 
Loro vorranno


 
 
FARE – Robić, czynić, zrobić (zobacz także post „Włoski czasownik FARE”)
 
Io farò
 
Tu farai
 
Lui/lei farà
 
Noi faremo
 
Voi farete
 
Loro faranno


 
 
ANDARE – Pójść, chodzić, jechać, iść (zobacz także post „Włoski czasownik ANDARE”)
 
Io andrò
 
Tu andrai
 
Lui / lei andrà
 
Noi andremo
 
Voi andrete
 
Loro andranno


 
 
VENIRE – Przychodzić, przyjść
 
Io verrò
 
Tu verrai
 
Lui/lei verrà
 
Noi verremo
 
Voi verrete
 
Loro verranno


 
 
DARE – Dać, dawać, przekazać
 
Io darò
 
Tu darai
 
Lui / lei darà
 
Noi daremo
 
Voi darete
 
Loro daranno


 
 
DIRE – Powiedzieć, mówić
 
Io dirò
 
Tu dirai
 
Lui / lei dirà
 
Noi diremo
 
Voi direte
 
Loro diranno


 
 
RIMANERE – Zostawać, zostać
 
Io rimarrò
 
Tu rimarrai
 
Lui/lei rimarrà
 
Noi rimarremo
 
Voi rimarrete
 
Loro rimarranno
 


 
VEDERE – Widzieć, zobaczyć
 
Io vedrò
 
Tu vedrai
 
Lui/lei vedrà
 
Noi vedremo
 
Voi vedrete
 
Loro vedranno


 
 
STARE – Stać, zostawać
 
Io starò
 
Tu starai
 
Lui/lei starà
 
Noi staremo
 
Voi starete
 
Loro staranno


 
 
SAPERE – Wiedzieć, umieć
 
Io saprò
 
Tu saprai
 
Lui/lei saprà
 
Noi sapremo
 
Voi saprete
 
Loro sapranno


 
Post stanowi część materiału DB Italia – Nauka włoskiego w Warszawie wykorzystywanego na kursach języka włoskiego na zajęciach w grupach, indywidualnych oraz online.


Nie ma jeszcze żadnych recenzji.
0
0
0
0
0

Wróć do spisu treści